بهین رایانه نقشینه

لوگو شرکت بهین رایانه نقشینه

دلایل اهمیت کنترل هوشمند دما در مرغداری

تهیه و تدوین: بخش تحقیق و توسعه‌ی شرکت بهین رایانه نقشینه

تاریخ انتشار:

مقدمه

به دلیل حساسیت گونه‌های مختلف طیور نسبت به دما، پایش و کنترل هوشمند پارامتر دما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دام‌های گوشتی رشد سریعی در طول مراحل پرورش دارند و پارامتر دما از مهمترین عوامل در طول دوره رشد پرنده است. عدم کنترل دما می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش مرگ و میر و کاهش میزان تولید پرنده گردد. پرورش دهندگان می‌توانند با کنترل هوشمند دما، بهره‌وری و میزان تولید را افزایش دهند.

دلایل اهمیت کنترل دما در مرغداری

در پرورش طیور، موضوع کنترل دما در بازه مناسب، جهت حفظ شرایط ایدآل جوجه‌های گوشتی پرورشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورتی که پرنده شرایط دمایی مناسبی نداشته باشد، تحت تاثیر استرس حرارتی قرار گرفته و این تاثیر منجر به کاهش وزن‌گیری و افزایش مرگ و میر پرنده می‌گردد. با کنترل دما شرایط رشد پرنده تسهیل می‌گردد و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

دمای داخل فارم‌های پرورش جوجه‌های گوشتی باید با توجه به مراحل رشد و پرورش پرنده تغییر کند. در ابتدای پرورش به این دلیل که مدتی طول می‌کشد تا مکانیسم تنظیم دما در پرنده های تازه متولد شده شروع به کار کند، پرنده قادر به تنظیم تعادل حرارتی نیست. در این مرحله پرنده نیاز به دمای بالاتری نسبت پرنده بالغ دارد. در مراحل بعدی باید دمای سالن نسبت به روزهای اول کاهش پیدا کند. افزایش دما در این دوره موجب کاهش میزان اشتهای پرنده و در نتیجه عدم افزایش وزن آن می‌گردد.

منطقه آسایش دمای پرنده، شرایطی است که در آن پرنده با حداقل تلاش می‌تواند دمای بدن خود را ثابت نگه دارد. این منطقه دمایی به سطح تغذیه و شرایط اسکان پرنده بستگی دارد. کاهش و افزایش دما از منطقه آسایش موجب تغییر رفتار پرنده می‌گردد. با افزایش دما تنفس پرنده سرعت می‌یابد و کاهش دما موجب تجمع پرندگان در کنار یکدیگر می‌گردد.

پایین ترین دمای بحرانی LCT نامیده می‌شود. اگر دما به کمتر از این میزان برسد پرنده شروع به استفاده از انرژی خوراک برای گرم کردن خود می کند و در نتیجه خوراک بیشتری مصرف می‌کند. بالاترین دمای بحرانی HTC نامیده می‌شود. اگر دما از این ناحیه بیشتر شود، پرندگان دیگر نمی‌توانند گرمای خود را دفع کنند، در نتیجه شروع به مصرف خوراک کمتری خواهند کرد و در نتیجه تولید کاهش می‌یابد.

کنترل هوشمند دما در مرغداری

به دلیل حساسیت گونه‌های طیور نسبت به نوسانات دما، کنترل هوشمند این پارامتر در سالن های پرورش الزامیست. کنترل هوشمند مفهومی است که در آن پرورش دهندگان می‌توانند به صورت خودکار دما را در سالن پرورش مدیریت کنند و در نتیجه کیفیت زندگی پرنده را بهبود بخشند. کنترل هوشمند تجهیزات داخل سالن‌های پرورش مانند فن‌ها، هیترها و سایر تجهیزات امکان کنترل دما را برای پرورش دهندگان در طول دوره پرورش فراهم می‌آورند. کنترل هوشمند دما کنترل منطقه آسایش دمایی پرنده را تسهیل می‌کند.

مانیتورینگ دما و کنترل آن در سالن‌های پرورش به عنوان بخشی از اتوماسیون هوشمند طیور است. کنترل هوشمند دما به همراه ثبت و نگهداری داده‌ها، امکان پیش‌بینی رخدادهای مرتبط با دما را از طریق هوش مصنوعی در سالن‌های پرورش طیور ممکن می‌سازد. بهره‌گیری از داده‌های هوش مصنوعی و پیش‌بینی رخدادهای آتی، موجب افزایش میزان تولید و بهره‌وری سالن‌های پرورش می‌گردد.

محصولات مرتبط: